{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Haringvliet

Natura 2000-gebied Haringvliet

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Bluethroatjabroedenparen{329}?{355}??? 199600
Common Ringed Ploverjabroedenparen212420 19900~
Common Ternjabroedenparen701638663645585589 1990--
Kentish Ploverjabroedenparen010000 1990-0
Little Ternjabroedenparen26410302265 1990+~
Mediterranean Gulljabroedenparen5241613879809482661 1990~~
Pied Avocetjabroedenparen5647957811474 19900~
Sandwich Ternjabroedenparen227431742583286629202014 1990~~
Sedge Warblerjabroedenparen??{1900}??? 1996++
Western Marsh Harrierjabroedenparen[19][19][20][19][21]? 1990-~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.9888768982561134099377151 1980+-
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.371902836924646433242916826879 2010~
Black-headed Gullneefoeragerenseiz. gem.143723551934222720872036 1980+0
Black-tailed Godwitjafoeragerenseiz. gem.114324504732 19800-
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.228186211127316? 2010-
Common Pochardneefoeragerenseiz. gem.14010019615682186 1980-~
Common Shelduckjafoeragerenseiz. gem.684674907100912571132 1980++
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.5518738185115363102285361 1980+++
Eurasian Curlewjafoeragerenseiz. gem.13912714216816894 1980-~
Eurasian Curlewjaslapenseiz. max.??????
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.10797102133124110 1980++~
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.429625752993425235474239 1980++
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.627847864855781153603175 1980+~
European Golden Ploverjafoeragerenseiz. gem.30921242869178531 1980-~
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.400747653778744683103761 1980++++
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.630400610885683829 1980+++
Great Cormorantjaslapenseiz. max.??????
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.350403518610829627 1980+++
Greater Scaupjafoeragerenseiz. gem.0330001 1980--
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.12335975912667 19800--
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.252227182623277222726380 2010~
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.482151566595618061827237 1980+0
Greylag Goosejaslapenseiz. max.901568597508875259898051 2011+
Lesser White-fronted Goosejafoeragerenseiz. max.000000 19870--
Lesser White-fronted Goosejaslapenseiz. max.??????
Mallardjafoeragerenseiz. gem.377341264506460349454294 1980-0
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.134517431846169433882531 1980++++
Northern Lapwingjafoeragerenseiz. gem.204718362124159817192178 1980+~
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.163170389294146144 1980+~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.793280911755696535 1980+~
Peregrine Falconjafoeragerenseiz. max.1075864 1990+-
Pied Avocetjafoeragerenseiz. gem.403168938280 1980--
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.344043543605343141634396 1980++
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.0?110? 1980---
Tundra Swanjaslapenseiz. max.21682200 1980---
Western Ospreyjafoeragerenseiz. max.132332 19940~