{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Oosterschelde

Natura 2000-gebied Oosterschelde

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Arctic TernXbroedenparen352920253626 19900~
Common Ringed PloverXbroedenparen323941303436 19900~
Common TernXbroedenparen115011931202126810251055 1990+~
Kentish PloverXbroedenparen423627111918 1990+~
Little TernXbroedenparen225046112 1990~~
Pied AvocetXbroedenparen654446593480542701 1990+~
Sandwich TernXbroedenparen37237000040 1990~~
Western Marsh HarrierXbroedenparen?????? 1990~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle GooseXfoeragerenseiz. gem.8361886577157469630986176398 1987++0
Barnacle GooseXslapenseiz. max.78883074??16278?? 2010~
Bar-tailed GodwitXfoeragerenseiz. gem.4859462751094816437443794042 198700
Black-necked Grebefoeragerenseiz. gem.396284206190140308503 1988+++
Black-tailed Godwitfoeragerenseiz. gem.10016217119988197101 1987+~
Brant GooseXfoeragerenseiz. gem.7072699488557892831879047426 19870+
Brant GooseXslapenseiz. max.???????
Common GoldeneyeXfoeragerenseiz. gem.37816416013312595120 1987---
Common GreenshankXfoeragerenseiz. gem.11068728416878105 19870-
Common RedshankXfoeragerenseiz. gem.1211126713621386156714431671 19870-
Common Ringed PloverXfoeragerenseiz. gem.204320256240277251240 1987--
Common ShelduckXfoeragerenseiz. gem.1460182024402383278531512094 1987+0
DunlinXfoeragerenseiz. gem.15364153371553116251170441583214938 198700
Eurasian CootXfoeragerenseiz. gem.521464580530698740868 198700
Eurasian CurlewXfoeragerenseiz. gem.12150138011388213738143231304114494 1987++
Eurasian OystercatcherXfoeragerenseiz. gem.22116202081965119431214761941019668 1987--
Eurasian SpoonbillXfoeragerenseiz. gem.10791133152220254238 1987++++
Eurasian TealXfoeragerenseiz. gem.2179130514442257142024442001 1987+++
Eurasian WigeonXfoeragerenseiz. gem.8848765273217626827671928222 1987+-
European Golden PloverXfoeragerenseiz. gem.2694152616153064202220062985 1987+~
GadwallXfoeragerenseiz. gem.234228234267227322336 1987+++
Great CormorantXfoeragerenseiz. gem.390372325326390334364 1987+0
Great Crested GrebeXfoeragerenseiz. gem.318269273354354368410 1987+0
Greater White-fronted Goosefoeragerenseiz. gem.343601791383303256124 1987++-
Greylag GooseXfoeragerenseiz. gem.3915322824343136312630242461 1987++-
Greylag GooseXslapenseiz. max.?5544??43634014? 2009-
Grey PloverXfoeragerenseiz. gem.5101486351904435541656925331 198700
Horned GrebeXfoeragerenseiz. gem.19222116311720 1987++~
Kentish PloverXfoeragerenseiz. gem.281823139119 1987----
Little EgretXfoeragerenseiz. gem.22275367648461 1987++~
Little GrebeXfoeragerenseiz. gem.114758063858079 1987+-
MallardXfoeragerenseiz. gem.6507541347545036490349794157 198700
Northern LapwingXfoeragerenseiz. gem.6269418438845048329935923138 1987+~
Northern PintailXfoeragerenseiz. gem.3784216627657941012503 19870~
Northern ShovelerXfoeragerenseiz. gem.6575986839211002749797 1987+0
Peregrine FalconXfoeragerenseiz. max.1013111291210 1990+-
Pied AvocetXfoeragerenseiz. gem.518634554643637532440 1987+-
Red-breasted MerganserXfoeragerenseiz. gem.459346331385427424587 1987++
Red KnotXfoeragerenseiz. gem.4699366436655228587236512786 19870--
Ruddy TurnstoneXfoeragerenseiz. gem.853834882712784981803 19870-
SanderlingXfoeragerenseiz. gem.673495449848444493414 1987+0
Spotted RedshankXfoeragerenseiz. gem.155128151162162122111 1987--
Tundra Bean Goosefoeragerenseiz. gem.9164567397393 1987++~
Tundra SwanXslapenseiz. max.?????6?