{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Oosterschelde

Natura 2000-gebied Oosterschelde

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2012
Arctic Tern ja broeden paren 36 26 31 21 17 9 1990 0 ~
Common Ringed Plover ja broeden paren 34 36 26 38 48 52 1990 + +
Common Tern ja broeden paren 962 1044 1043 1189 1176 1326 1990 + ~
Kentish Plover ja broeden paren 19 18 3 4 17 7 1990 + ~
Little Tern ja broeden paren 1 2 1 28 44 41 1990 ~ ~
Pied Avocet ja broeden paren 542 701 269 237 227 197 1990 + 0
Sandwich Tern ja broeden paren 0 40 96 96 137 84 1990 ~ ~
Western Marsh Harrier ja broeden paren [13] [6] ? ? ? ? 1993 -- --Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.646580056340869265056484 1987++0
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.403584127243167448524423751027 1980++~
Bar-tailed Godwitjafoeragerenseiz. gem.431743173992461238093425 1987--
Black-necked Grebeneefoeragerenseiz. gem.141308505518431443 1988+++
Black-tailed Godwitneefoeragerenseiz. gem.93204106856776 1987+-
Brant Goosejafoeragerenseiz. gem.826678477415782175206740 198700
Brant Goosejaslapenseiz. max.184822102216870171551986322999 1980++
Common Goldeneyejafoeragerenseiz. gem.124941191178994 1987---
Common Greenshankjafoeragerenseiz. gem.16979106115163102 198700
Common Redshankjafoeragerenseiz. gem.157214461681184716201700 1987+0
Common Ringed Ploverjafoeragerenseiz. gem.276248240225309304 198700
Common Shelduckjafoeragerenseiz. gem.280531722118230224352170 1987+0
Dunlinjafoeragerenseiz. gem.170061575714878115831474716017 198700
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.6887408717628341000 19870+
Eurasian Curlewjafoeragerenseiz. gem.142551299214455135291278912907 1987+0
Eurasian Oystercatcherjafoeragerenseiz. gem.214571939819676189311748817769 1987--
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.222255240279284296 1987++++
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.143524412016202519271986 1987+~
Eurasian Wigeonjafoeragerenseiz. gem.836572358302608585975887 19870-
European Golden Ploverjafoeragerenseiz. gem.202520032985274032115098 1987+++
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.228320337343435423 1987+++
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.394339373473364397 1987+0
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.352366410442475643 1987++
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.318266134515446196 1987++~
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.318930862578364231483883 1987++0
Greylag Goosejaslapenseiz. max.41624334??4919? 200900
Grey Ploverjafoeragerenseiz. gem.536456355285429156465645 198700
Horned Grebejafoeragerenseiz. gem.311719181721 1987++~
Kentish Ploverjafoeragerenseiz. gem.910917810 1987----
Little Egretjafoeragerenseiz. gem.6586637110282 1987+++
Little Grebejafoeragerenseiz. gem.878585746476 1987+-
Mallardjafoeragerenseiz. gem.490449834173522643474162 19870-
Northern Lapwingjafoeragerenseiz. gem.329235623139605056547902 1987++~
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.7851000498700694684 19870+
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.1029763816758955791 1987+~
Peregrine Falconjafoeragerenseiz. max.9131011137 1990+-
Pied Avocetjafoeragerenseiz. gem.656543454457482771 1987++
Red-breasted Merganserjafoeragerenseiz. gem.426424586461536631 1987++
Red Knotjafoeragerenseiz. gem.586436402782270940072911 19870-
Ruddy Turnstonejafoeragerenseiz. gem.7989988197999871194 1987++
Sanderlingjafoeragerenseiz. gem.444493414414314648 1987+~
Spotted Redshankjafoeragerenseiz. gem.163120110121140101 1987--
Tundra Bean Gooseneefoeragerenseiz. gem.39739332287 1987++~
Tundra Swanjaslapenseiz. max.68844913980102 1980-~