{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak

Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2012
Common Ringed Plover ja broeden paren 0 0 0 0 0 0 1990 -- ~
Common Tern ja broeden paren 183 96 62 58 76 58 1990 - ~
Eurasian Spoonbill ja broeden paren 112 126 94 143 111 96 1990 ++ ~
Kentish Plover ja broeden paren 1 0 0 0 0 0 1990 -- ~
Little Tern ja broeden paren 0 0 0 2 1 0 1990 -- ~
Mediterranean Gull ja broeden paren 0 0 0 0 2 9 1990 ~ ~
Pied Avocet ja broeden paren 104 108 177 99 118 134 1990 -- 0
Western Marsh Harrier ja broeden paren ? [3] [2] ? ? [1] 1990 -- ~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.211822332394210021142136 1980++~
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.7963600813741942279358177 1980++
Black-tailed Godwitjafoeragerenseiz. gem.15141213148 19800~
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.??????
Brant Goosejafoeragerenseiz. gem.19282712523 1980---
Brant Goosejaslapenseiz. max.76672013013635442 1980---
Common Goldeneyejafoeragerenseiz. gem.524499496630548460 1982+0
Common Pochardjafoeragerenseiz. gem.104011709821216927922 1987+++
Common Redshankjafoeragerenseiz. gem.222516232126 1980-~
Common Ringed Ploverjafoeragerenseiz. gem.6311324 1980---
Common Shelduckjafoeragerenseiz. gem.80883484011129971102 1980++
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.67318175101521365789529581 1987+++
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.394553463637 1980++~
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.497223328316418337 1980+~
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.957667288296308279 1980---
European Golden Ploverneefoeragerenseiz. gem.45124248786148 19800--
European Herring Gullneefoeragerenseiz. gem.391375412302316270 198000
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.162923462476326621382114 1981+++
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.104812471651139815291277 1980++
Great Cormorantjaslapenseiz. max.??????
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.158211351201193516711764 1986++
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.295338834443369948174741 1980++0
Greylag Goosejaslapenseiz. max.?106781383381831037412531 19990+
Horned Grebejafoeragerenseiz. gem.221423 19820-
Mallardjafoeragerenseiz. gem.311929173575292828122222 1980--
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.107211511675153512131236 1980+++
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.5911205422598606669 1980+~
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.306186362230118215 1980+~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.16485945561006335322 1980+~
Peregrine Falconjafoeragerenseiz. max.474434 19950-
Pied Avocetjafoeragerenseiz. gem.11986771377890 19800~
Red-breasted Merganserjafoeragerenseiz. gem.139132183224265250 1980+++
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.704364187150698657516262 1987++0
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.1417229726 1983~~
Tundra Swanjaslapenseiz. max.9414713712873295 1980+~
Western Ospreyjafoeragerenseiz. max.112211 19980~