{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak

Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Common Ringed Ploverjabroedenparen020000 1990--~
Common Ternjabroedenparen142117183966258 1990-~
Eurasian Spoonbilljabroedenparen939911212694143 1990+++
Kentish Ploverjabroedenparen221000 1990--~
Little Ternjabroedenparen330002 1990--~
Mediterranean Gulljabroedenparen4530000 1990---
Pied Avocetjabroedenparen15512010410817799 1990--~
Western Marsh Harrierjabroedenparen???[3][2]? 1990--~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.211821032220238920902101 1980++~
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.114037871600713726939413439 1980++
Black-tailed Godwitjafoeragerenseiz. gem.91514131415 19800~
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.??????
Brant Goosejafoeragerenseiz. gem.46192827125 1980---
Brant Goosejaslapenseiz. max.672766720130138? 1980--
Common Goldeneyejafoeragerenseiz. gem.563525499496631549 1982+0
Common Pochardjafoeragerenseiz. gem.1338103911679811212925 1987+++
Common Redshankjafoeragerenseiz. gem.242225162321 1980-0
Common Ringed Ploverjafoeragerenseiz. gem.8731132 1980---
Common Shelduckjafoeragerenseiz. gem.79281183684511161000 1980++
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.86456723817510150136488948 1987+++
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.593946534737 1980++~
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.626498223328317422 1980+~
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.1700963667288296310 1980---
European Golden Ploverneefoeragerenseiz. gem.21546125248782 19800--
European Herring Gullneefoeragerenseiz. gem.308387373410301312 198000
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.256816272346247432662140 1981++++
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.135810481247165113941529 1980+++
Great Cormorantjaslapenseiz. max.??????
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.167315831137120219341672 1986+++
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.337429393870443336824821 1980++0
Greylag Goosejaslapenseiz. max.591046141063213822809810354 19990~
Horned Grebejafoeragerenseiz. gem.222142 19820-
Mallardjafoeragerenseiz. gem.375331012910356629182801 19800-
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.131110761148166915271210 1980+++
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.10245931206423599613 1980+~
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.235305185362230118 1980+~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.52216505965571007336 1980+~
Peregrine Falconjafoeragerenseiz. max.447443 199500
Pied Avocetjafoeragerenseiz. gem.110119867813978 19800~
Red-breasted Merganserjafoeragerenseiz. gem.248138132183223265 1980+++
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.737070296408713869795740 1987++0
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.1714172297 198300
Tundra Swanjaslapenseiz. max.1529314613512669 1980+-
Western Ospreyjafoeragerenseiz. max.111221 19980~