{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak

Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Common Ringed PloverXbroedenparen11020? 1990--~
Common TernXbroedenparen223114211718396 1990-~
Eurasian SpoonbillXbroedenparen861009399112126 1990++++
Kentish PloverXbroedenparen12221? 1990--~
Little TernXbroedenparen103300 1990--~
Mediterranean GullXbroedenparen1010245300 1990~~
Pied AvocetXbroedenparen125127155120104108 1990--~
Western Marsh HarrierXbroedenparen12???3 1990--~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle GooseXfoeragerenseiz. gem.3010220819272127215622372388 1980++~
Barnacle GooseXslapenseiz. max.???????
Black-tailed GodwitXfoeragerenseiz. gem.12879151514 19800-
Black-tailed GodwitXslapenseiz. max.???????
Brant GooseXfoeragerenseiz. gem.53684646232827 1980--
Brant GooseXslapenseiz. max.???????
Common GoldeneyeXfoeragerenseiz. gem.602412472563523501497 1982+0
Common PochardXfoeragerenseiz. gem.514853853133810341166980 1987+++
Common RedshankXfoeragerenseiz. gem.8121624222516 1980-~
Common Ringed PloverXfoeragerenseiz. gem.24142687411 1980---
Common ShelduckXfoeragerenseiz. gem.579681798792813846850 1980+0
Eurasian CootXfoeragerenseiz. gem.61806694669386386721818510153 1987++++
Eurasian SpoonbillXfoeragerenseiz. gem.43769659394755 1980++~
Eurasian TealXfoeragerenseiz. gem.282336316630502226330 19800~
Eurasian WigeonXslapenseiz. gem.1175180812961702972671290 1980--
European Golden Ploverfoeragerenseiz. gem.1531103621904512322 19800--
European Herring Gullfoeragerenseiz. gem.332307301306383372409 198000
GadwallXfoeragerenseiz. gem.1988183517612570161323532472 1981++++
Great CormorantXfoeragerenseiz. gem.687101813511357104712471649 1980++++
Great CormorantXslapenseiz. max.???????
Great Crested GrebeXfoeragerenseiz. gem.969143613671674159011461212 1986+++
Greylag GooseXfoeragerenseiz. gem.3496434438913395295838434433 1980++0
Greylag GooseXslapenseiz. max.54276479821557574617?? 1999-~
Horned GrebeXfoeragerenseiz. gem.19522221 19820-
MallardXfoeragerenseiz. gem.3338295828813752308129133557 198000
Mute Swanfoeragerenseiz. gem.1004116311091320112011661701 1980++++
Northern Lapwingfoeragerenseiz. gem.46248980510155951204420 1980+-
Northern PintailXfoeragerenseiz. gem.18075142234304185362 1980++
Northern ShovelerXfoeragerenseiz. gem.8614933735241652600559 1980++
Peregrine FalconXfoeragerenseiz. max.4874474 199500
Pied AvocetXfoeragerenseiz. gem.8566961081178677 19800--
Red-breasted MerganserXfoeragerenseiz. gem.156212326248137132183 1980+++
Tufted DuckXfoeragerenseiz. gem.5421480257857362700064067128 1987++0
Tundra SwanXfoeragerenseiz. gem.242517131722 1983~~
Tundra SwanXslapenseiz. max.???????
Western OspreyXfoeragerenseiz. max.2131112 19980~