{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer

Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Common TernXbroedenparen375475915198018251057 1990++
Great CormorantXbroedenparen17240275330380160 1990~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle GooseXfoeragerenseiz. gem.273292910011741110812911332 1995+++
Barnacle GooseXslapenseiz. max.2981524042980020291214831835123096 2010~
Black-headed Gullfoeragerenseiz. gem.1419273023212073243228043090 19800~
Black-tailed Godwitfoeragerenseiz. gem.6250698521443166 1995+++
Black TernXslapenseiz. max.0018004000450090005000 2000~++
Common GoldeneyeXfoeragerenseiz. gem.9620424221266 1980----
Common MerganserXfoeragerenseiz. gem.61856855927043 1980-~
Common PochardXfoeragerenseiz. gem.9006404363447674547056435227 19800~
Eurasian CootXfoeragerenseiz. gem.91428223104079088124161425413204 1980+++
Eurasian SpoonbillXfoeragerenseiz. gem.7234243434862 1995++++
Eurasian WigeonXslapenseiz. gem.109558420102827253117481313311920 1980+~
GadwallXfoeragerenseiz. gem.244240570442370552805 1995++++
Great CormorantXfoeragerenseiz. gem.3310300236072345331024962118 1980+~
Great CormorantXslapenseiz. max.318150503443448246404 2007~
Great Crested GrebeXfoeragerenseiz. gem.147223416463580317341 19800++
Greater ScaupXfoeragerenseiz. gem.145207366255193712238 1980~+
Greater White-fronted Goosefoeragerenseiz. gem.5191030280299214348184 1980++~
Greylag GooseXfoeragerenseiz. gem.1546151810391523138813481569 1994+++
Greylag GooseXslapenseiz. max.626485560????
Little GullXfoeragerenseiz. gem.???????
Mew Gullfoeragerenseiz. gem.196171541289202216251 1980+~
Mute Swanfoeragerenseiz. gem.539465618673634654764 1980++
Northern ShovelerXfoeragerenseiz. gem.3823282337348397 1995++++
Red-crested PochardXfoeragerenseiz. gem.32253944252133 1995++++
SmewXfoeragerenseiz. gem.110161051796213 1980--
Tufted DuckXfoeragerenseiz. gem.213111224211668116591120891869043 1980--
Tundra Swanfoeragerenseiz. gem.2336281122421 1988~~