{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer

Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2012
Common Tern ja broeden paren 1825 1010 1407 2291 1655 3164 1990 ++ ++
Great Cormorant ja broeden paren 380 160 140 22 0 0 1990 ~ ~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.11081291133211851194915 1995++~
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.259822009929361181112495516761 2010~~
Black-headed Gullneefoeragerenseiz. gem.243228043090212624973471 19800~
Black-tailed Godwitneefoeragerenseiz. gem.214431661919656 1995++~
Black Ternjaslapenseiz. max.475045009000500080005500 2000~++
Common Goldeneyejafoeragerenseiz. gem.21266252229 1980----
Common Merganserjafoeragerenseiz. gem.927043643028 1980-~
Common Pochardjafoeragerenseiz. gem.547056435227608434164435 19800~
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.1241614254132041076389109661 1980++
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.4348628983106 1995++++
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.1174813133119205847598411302 1980+0
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.3705528055314361146 1995++++
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.33102496211811131073756 19800--
Great Cormorantjaslapenseiz. max.438239403516264245 2007~~
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.580317341321183184 1980-~
Greater Scaupjafoeragerenseiz. gem.93712238504441325 1980~~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.214348184332256335 1980++~
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.13881348156913989501540 1994++0
Greylag Goosejaslapenseiz. max.?1212?1732?1109 2009---
Little Gulljafoeragerenseiz. gem.??????
Mew Gullneefoeragerenseiz. gem.20221625110312551 19800-
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.634654764590324483 198000
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.37348397276244177 1995++++
Red-crested Pochardjafoeragerenseiz. gem.25213319616 1995++~
Smewjafoeragerenseiz. gem.79621310529 1980--
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.1120891869043516584567582 1980--
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.22421231822 1988~~