{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Voordelta

Natura 2000-gebied Voordelta

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Bar-tailed GodwitXfoeragerenseiz. gem.167241116200192291150 19870+
Common EiderXfoeragerenmidwinter117365740647172215251 1980++-
Common GoldeneyeXfoeragerenseiz. gem.134126102134639884 1988--
Common Pochardfoeragerenseiz. gem.77110101274109191158 1987+~
Common RedshankXfoeragerenseiz. gem.211132232188182345390 1987-~
Common Ringed PloverXfoeragerenseiz. gem.23712913582197118165 19870~
Common ScoterXfoeragerenmidwinter3602690188326382294212 1986~~
Common ShelduckXfoeragerenseiz. gem.158608802896132516781544 1987+++
Common TernXfoeragerenseiz. gem.???????
DunlinXfoeragerenseiz. gem.12607986831489227023641194 19870++
Eurasian CurlewXfoeragerenseiz. gem.657135414932274205625152826 1987+++
Eurasian OystercatcherXfoeragerenseiz. gem.1500277635103283362855365036 1987+++
Eurasian SpoonbillXfoeragerenseiz. gem.16375160777681 1987++++
Eurasian TealXfoeragerenseiz. gem.157190263242636270276 19870+
Eurasian WigeonXfoeragerenseiz. gem.632244164226104836504 19870~
GadwallXfoeragerenseiz. gem.14164988339104114 1987+~
Great CormorantXfoeragerenseiz. gem.313441674752679790459 198700
Great Crested GrebeXfoeragerenseiz. gem.7280122149699381 19870~
Greater ScaupXfoeragerenseiz. gem.?201720 1987----
Greylag GooseXfoeragerenseiz. gem.340492936752322300 1988++
Greylag GooseXslapenseiz. max.???????
Grey PloverXfoeragerenseiz. gem.141266130193350330495 19870+
Horned GrebeXfoeragerenseiz. gem.1822182110169 1987++~
Little GullXfoeragerenseiz. gem.???????
Northern PintailXfoeragerenseiz. gem.205153412423494402319 1987++
Northern ShovelerXfoeragerenseiz. gem.4086645259131121 1987++
Pied AvocetXfoeragerenseiz. gem.847187172155253195 19870++
Red-breasted MerganserXfoeragerenseiz. gem.184214274236174281199 1987++
Red Knotfoeragerenseiz. gem.225946219964820 1987~~
Red-throated LoonXfoeragerenseiz. gem.???????
Ruddy TurnstoneXfoeragerenseiz. gem.190130141135116195133 1989+++
SanderlingXfoeragerenseiz. gem.5166489261558166625161713 1987++++
Sandwich TernXfoeragerenseiz. gem.???????
Tufted Duckfoeragerenseiz. gem.157264159356213268231 1987++~