{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Voordelta

Natura 2000-gebied Voordelta

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Aalscholverjafoeragerenseiz. gem.684801459477448479 198700
Bergeendjafoeragerenseiz. gem.1327168015439317041016 1987++
Bontbekplevierjafoeragerenseiz. gem.19711816584112401 19870~
Bonte Strandloperjafoeragerenseiz. gem.2273236111947308251704 19870+
Brilduikerjafoeragerenseiz. gem.639884746253 1988--
Drieteenstrandloperjafoeragerenseiz. gem.167425281712105410761469 1987++++
Dwergmeeuwjafoeragerenuur gem.121827463424 1981+~
Eiderjafoeragerenmidwinter172215251265521830 1980++~
Fuutjafoeragerenseiz. gem.68938110047109 19870~
Grauwe Gansjafoeragerenseiz. gem.59322302367331361 1988++
Grauwe Gansjaslapenseiz. max.137132952310286821087 1986++~
Grote Sternjafoeragerenseiz. gem.??????
Kanoetneefoeragerenseiz. gem.9648201546913 198700
Kluutjafoeragerenseiz. gem.155253194169228179 19870+
Krakeendjafoeragerenseiz. gem.39104115106104104 1987+~
Kuifduikerjafoeragerenseiz. gem.1016991310 1987++~
Kuifeendneefoeragerenseiz. gem.213268230150309106 1987++~
Lepelaarjafoeragerenseiz. gem.7677826483102 1987++++
Middelste Zaagbekjafoeragerenseiz. gem.174281199229367196 1987++
Pijlstaartjafoeragerenseiz. gem.497404315235172252 1987++
Roodkeelduikerjafoeragerenuur gem.5579813 1980++
Rosse Gruttojafoeragerenseiz. gem.191294150225122366 19870+
Scholeksterjafoeragerenseiz. gem.362856065030521944943314 1987++
Slobeendjafoeragerenseiz. gem.5913112494187126 1987++
Smientjafoeragerenseiz. gem.102837496422432501 1987+~
Steenloperjafoeragerenseiz. gem.128195132179161175 1989++
Tafeleendneefoeragerenseiz. gem.1081911598924099 1987+~
Topperjafoeragerenseiz. gem.820010 1987----
Tureluurjafoeragerenseiz. gem.183345390169153215 1987-~
Visdiefjafoeragerenseiz. gem.??????
Wintertalingjafoeragerenseiz. gem.646269275284377500 1987+++
Wulpjafoeragerenseiz. gem.206025482826264022261664 1987++
Zilverplevierjafoeragerenseiz. gem.354330495176282320 19870+
Zwarte Zee-eendjafoeragerenmidwinter3822942121262471597 1986~~