{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Voordelta

Natura 2000-gebied Voordelta

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Aalscholverjafoeragerenseiz. gem.675754681793459478 198700
Bergeendjafoeragerenseiz. gem.805899132616851545931 1987+++
Bontbekplevierjafoeragerenseiz. gem.1358219711816584 19870~
Bonte Strandloperjafoeragerenseiz. gem.6931498227223641194723 19870+
Brilduikerjafoeragerenseiz. gem.10213363988473 1988--
Drieteenstrandloperjafoeragerenseiz. gem.91915511670252117121052 1987++++
Dwergmeeuwjafoeragerenseiz. gem.??????
Eiderjafoeragerenmidwinter40647172215251265 1980++-
Fuutjafoeragerenseiz. gem.122148689381100 19870~
Grauwe Gansjafoeragerenseiz. gem.936959322302367 1988++
Grauwe Gansjaslapenseiz. max.??????
Grote Sternjafoeragerenseiz. gem.??????
Kanoetneefoeragerenseiz. gem.6219964820154 1987~~
Kluutjafoeragerenseiz. gem.87172155253194169 19870++
Krakeendjafoeragerenseiz. gem.988339104114104 1987+~
Kuifduikerjafoeragerenseiz. gem.1821101699 1987++~
Kuifeendneefoeragerenseiz. gem.159356213268230149 1987++~
Lepelaarjafoeragerenseiz. gem.516077768163 1987++++
Middelste Zaagbekjafoeragerenseiz. gem.272235174281199228 1987++
Pijlstaartjafoeragerenseiz. gem.415425496402319237 1987++
Roodkeelduikerjafoeragerenseiz. gem.??????
Rosse Gruttojafoeragerenseiz. gem.116200192291150223 19870++
Scholeksterjafoeragerenseiz. gem.353633103635556450345210 1987+++
Slobeendjafoeragerenseiz. gem.63515913112192 1987++
Smientjafoeragerenseiz. gem.168230104836492417 19870~
Steenloperjafoeragerenseiz. gem.145140120195133179 1989+++
Tafeleendneefoeragerenseiz. gem.10127410819115888 1987+~
Topperjafoeragerenseiz. gem.017200 1987----
Tureluurjafoeragerenseiz. gem.231187182345390169 1987-0
Visdiefjafoeragerenseiz. gem.??????
Wintertalingjafoeragerenseiz. gem.264242640270273277 19870++
Wulpjafoeragerenseiz. gem.149422752055253028262634 1987+++
Zilverplevierjafoeragerenseiz. gem.130193350329495174 19870~
Zwarte Zee-eendjafoeragerenmidwinter188326382294212126 1986~~