{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Grevelingen

Natura 2000-gebied Grevelingen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2012
Common Ringed Plover ja broeden paren 9 11 15 13 22 17 1990 - ~
Common Tern ja broeden paren 692 787 726 817 1006 902 1990 + ~
Kentish Plover ja broeden paren 36 54 54 79 53 47 1990 - 0
Little Tern ja broeden paren 217 277 254 198 191 128 1990 ++ ~
Pied Avocet ja broeden paren 243 150 154 162 154 138 1990 - -
Sandwich Tern ja broeden paren 1 1 0 0 1 0 1990 ~ ~
Western Marsh Harrier ja broeden paren ? ? ? ? ? ? 1990 - --Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.324730442777245234372834 1987+0
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.133671518423480123451735513657 2010~~
Bar-tailed Godwitjafoeragerenseiz. gem.3911621922 1987-~
Black-necked Grebejafoeragerenseiz. gem.32614316410810260 1987---
Brant Goosejafoeragerenseiz. gem.294424662707251622381286 198700
Brant Goosejaslapenseiz. max.903768716652551058725226 1980+0
Common Goldeneyejafoeragerenseiz. gem.114124124179122145 1987--
Common Redshankjafoeragerenseiz. gem.111175134140137125 1987~0
Common Ringed Ploverjafoeragerenseiz. gem.1251025363143104 198700
Common Shelduckjafoeragerenseiz. gem.235820593211296528242462 1987++++
Dunlinjafoeragerenseiz. gem.7767008356291200702 1987+~
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.696530128412951140714 19870-
Eurasian Curlewjafoeragerenseiz. gem.651761928785892737 1987++
Eurasian Oystercatcherjafoeragerenseiz. gem.221284332312287384 1987-~
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.103631404237 1987++~
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.5636367215676991091 1987++
Eurasian Wigeonjafoeragerenseiz. gem.259233022343283833301985 19870-
European Golden Ploverjafoeragerenseiz. gem.17081419152681716531392 19870~
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.134311178236225182 1987++~
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.5164253621030688654 19870++
Great Cormorantjaslapenseiz. max.614764574471443? 2008~~
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.162115148406138363 1987--
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.13216922974232100 19870~
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.177518402879256529442436 1987+++
Greylag Goosejaslapenseiz. max.6410???54457700 1980++~
Grey Ploverjafoeragerenseiz. gem.414114117246130143 1987++
Horned Grebejafoeragerenseiz. gem.200100 1987~--
Kentish Ploverjafoeragerenseiz. gem.151518221610 19870-
Little Egretjafoeragerenseiz. gem.411811118 1987++~
Little Grebejafoeragerenseiz. gem.415375493631 1987+--
Mallardjafoeragerenseiz. gem.238227462021222017311852 1987--
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.127125152170158121 1987--
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.137914701254183625602353 1987+~
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.195227256280226220 1987++++
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.82164186178109138 1987++
Peregrine Falconjafoeragerenseiz. max.101111101210 1990+0
Pied Avocetjafoeragerenseiz. gem.666380879474 198700
Red-breasted Merganserjafoeragerenseiz. gem.7501154884147915681700 1987+0
Ruddy Turnstonejafoeragerenseiz. gem.233226343939 19870+
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.532414732 1987-~
Tundra Swanjaslapenseiz. max.39823816110311232 19800--