{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever

Natura 2000-gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Common Ternjabroedenparen1209161498046 1990~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Black-tailed Godwitneefoeragerenseiz. gem.?60100 1980~~
Common Pochardjafoeragerenseiz. gem.925684332138102 19800~
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.274924892018283926603645 1980+++
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.229141783334289914432770 1980+~
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.388279363573437800 1980+++
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.1187610815115095 1980+~
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.246232162287296301 1980++
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.1740160523 1980~~
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.10429214751056548744 1980++~
Greylag Goosejaslapenseiz. max.?2000200010005001260 2013~
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.6167927641324930516 1980+++
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.201502129 1980--~
Smewjafoeragerenseiz. gem.265755 19800~
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.151425261979344523561503 1980++~
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.440010 1980--~