{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever

Natura 2000-gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Common TernXbroedenparen40120916149 1990~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Black-tailed Godwitfoeragerenseiz. gem.2530?601 1980~~
Common PochardXfoeragerenseiz. gem.577727956585332 19800~
Eurasian CootXfoeragerenseiz. gem.1854232916052775253620202839 1980++~
Eurasian WigeonXslapenseiz. gem.2607245413802275411733362899 1980+~
GadwallXfoeragerenseiz. gem.346270155390282363573 1980++~
Great CormorantXfoeragerenseiz. gem.8411010911876108151 1980+~
Great Crested GrebeXfoeragerenseiz. gem.170276205243234162287 1980+~
Greater White-fronted Goosefoeragerenseiz. gem.2243181640160 1980~~
Greylag GooseXfoeragerenseiz. gem.862122066110339344751056 1980++~
Greylag GooseXslapenseiz. max.?670??200020001000 2013+
Mute Swanfoeragerenseiz. gem.4373652636087907641324 1980++++
Northern ShovelerXfoeragerenseiz. gem.5432201502 1980--~
SmewXfoeragerenseiz. gem.191792657 19800~
Tufted DuckXfoeragerenseiz. gem.1736237116601509257719773445 1980++~
Tundra SwanXfoeragerenseiz. gem.71534400 1980-~