{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever

Natura 2000-gebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2012
Common Tern ja broeden paren 161 49 80 46 ? 62 1990 ~ ~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Black-tailed Godwitneefoeragerenseiz. gem.60101? 19800~
Common Pochardjafoeragerenseiz. gem.498333213510371 1980-~
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.245420202839264536432027 1980++~
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.411233352899143927142082 1980+~
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.275362573436763362 1980+++
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.7810815115092222 1980+~
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.231162287295305228 1980+~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.4116052311 1980~~
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.9134741056545431439 1980++~
Greylag Goosejaslapenseiz. max.2000200010005001260570 2013~
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.7947651324930584647 1980+++
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.15021296 1980--~
Smewjafoeragerenseiz. gem.657546 19800~
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.247319803445234614521249 1980+~
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.400100 1980---