{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Deelen

Natura 2000-gebied Deelen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Black TernXbroedenparen2101613423 1990~~
Eurasian BitternXbroedenparen111222 1990~~
Purple HeronXbroedenparen10914131013 1990+~
Sedge WarblerXbroedenparen??????1990
Western Marsh HarrierXbroedenparen243544 1990--~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle GooseXslapenseiz. max.2589032080?68501200162502260 1999~-
Eurasian Tealfoeragerenseiz. gem.2681451567395142126 2000--
Eurasian WigeonXslapenseiz. gem.472476746252840462260 2000--
Gadwallfoeragerenseiz. gem.282148299154183340271 2000+++
Great EgretXslapenseiz. max.6074233133?111123 2003++++
Greater White-fronted GooseXslapenseiz. max.524024880?19820108201394018950 1999+~
Greylag GooseXfoeragerenseiz. gem.8411255102099410559191210 1997+++
Greylag GooseXslapenseiz. max.695695?138090316501600 2012++
Northern ShovelerXfoeragerenseiz. gem.774413391256107354 2000~~
SmewXfoeragerenseiz. gem.2281413101412 2000--