{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Deelen

Natura 2000-gebied Deelen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2012
Black Tern ja broeden paren 4 23 0 0 0 0 1990 ~ ~
Eurasian Bittern ja broeden paren 2 2 3 4 4 2 1992 ~ ~
Purple Heron ja broeden paren 10 13 11 19 17 19 1990 + +
Sedge Warbler ja broeden paren ? ? 199 ? ? ? 2003 ~ ~
Western Marsh Harrier ja broeden paren 4 4 4 4 4 4 1990 - ~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.120016250226025000106006800 1999+~
Eurasian Tealneefoeragerenseiz. gem.9513912612743196 2000--
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.8384532602491831381 2000-~
Gadwallneefoeragerenseiz. gem.182341271335242352 2000+++
Great Egretjaslapenseiz. max.?11112325312080 2003++
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.108201394018950160003700014000 1999~~
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.10518851210911657807 1997+0
Greylag Goosejaslapenseiz. max.903165016001420?1500 2012++
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.255106354236142180 2000++
Smewjafoeragerenseiz. gem.1014128412 2000--