{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Naardermeer

Natura 2000-gebied Naardermeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Black TernXbroedenparen005000 1990~-
Great CormorantXbroedenparen683705673679656584 1990---
Great Reed WarblerXbroedenparen00000? 1990--0
Purple HeronXbroedenparen7646561016386 1990+0
Savi's WarblerXbroedenparen?????? 199000Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Greater White-fronted GooseXslapenseiz. max.?280048536460938755796800 1993++~
Greylag GooseXslapenseiz. max.?13691337410548394511 19930~