{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Naardermeer

Natura 2000-gebied Naardermeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Black Ternjabroedenparen500000 1990~~
Great Cormorantjabroedenparen673679656584650390 1990---
Great Reed Warblerjabroedenparen[0][0][0][0]0[0] 1990--0
Purple Heronjabroedenparen561016386105111 1990++
Savi's Warblerjabroedenparen????69? 19900+Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.646087215815701842886142 1993++~
Greylag Goosejaslapenseiz. max.410527397656454342 1993-~