{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Abtskolk & De Putten

Natura 2000-gebied Abtskolk & De Putten

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Eurasian WigeonXfoeragerenseiz. gem.255280261656482486322 19920~
Greater White-fronted GooseXfoeragerenseiz. gem.890713557648500414328 1992+++
Greylag GooseXfoeragerenseiz. gem.277313173323313?153 19920-
Lesser White-fronted GooseXfoeragerenseiz. max.80404626203243 1989++~