{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Polder Zeevang

Natura 2000-gebied Polder Zeevang

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.299132562167313730492233 1980+++
Black-headed Gullneefoeragerenseiz. gem.16355546899081494597 2000~~
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.648579555458495466 2000--
Eurasian Curlewjafoeragerenseiz. gem.322130275200332136 20000~
Eurasian Wigeonjafoeragerenseiz. gem.184381886819327165641649812183 20000+
European Golden Ploverjafoeragerenseiz. gem.9886681750616891752 200000
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.522429032247181027392684 1980++~
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.227318002406214322361324 1980++~
Northern Lapwingjafoeragerenseiz. gem.402523122839156818032291 200000
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.11121? 1980~~