{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Polder Zeevang

Natura 2000-gebied Polder Zeevang

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle GooseXfoeragerenseiz. gem.1678185219972911318620953067 1980++++
Black-headed Gullfoeragerenseiz. gem.35193410641633552688908 2000~~
Black-tailed GodwitXslapenseiz. max.448605649649579555460 2000--
Eurasian CurlewXfoeragerenseiz. gem.98436201320129273198 2000~+
Eurasian WigeonXfoeragerenseiz. gem.10895166891644118461188921935316593 2000++
European Golden PloverXfoeragerenseiz. gem.60078815899986721757620 200000
Greater White-fronted GooseXfoeragerenseiz. gem.2897341930015225290322421811 1980++~
Greylag GooseXfoeragerenseiz. gem.1862193619882242177023782114 1980+++
Northern LapwingXfoeragerenseiz. gem.1722259033854053232828601581 200000
Tundra SwanXfoeragerenseiz. gem.0131112 1980~~