{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen

Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Black Ternjabroedenparen41292016?? 1990~~
Common Kingfisherjabroedenparen[17][24][5][15][18][9] 1990+++
Eurasian Bitternjabroedenparen[2][2][4]??? 1990+++
Great Reed Warblerjabroedenparen14131212[14]15 1992--
Little Bitternjabroedenparen1[0][0][1][1]? 1990-~
Purple Heronjabroedenparen716265646662 1990+~
Savi's Warblerjabroedenparen?????? 2010~+
Sedge Warblerjabroedenparen?????? 2010++
Spotted Crakejabroedenparen31[3][4][3][9] 1992~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Common Pochardjafoeragerenseiz. gem.269249242240245275 2000+0
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.297012713395303725722746 200000
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.188237264466590465 2000+++
Great Cormorantjaslapenseiz. max.??281299191233
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.319515401403153616671669 1980++~
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.??????
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.187216341474188316171598 1980++~
Greylag Goosejaslapenseiz. max.376238232616387430063413 1980++~
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.12010713010210084 1980+0
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.544596273298319396 19940~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.225320355582259263 2000++
Smewjafoeragerenseiz. gem.321817281736 2000++