{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen

Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Black Ternjabroedenparen624541292016 1990~~
Common Kingfisherjabroedenparen69[17]23511 1990+~
Eurasian Bitternjabroedenparen262248 1990~+
Great Reed Warblerjabroedenparen171214131211 1990---
Little Bitternjabroedenparen1010?? 1990-~
Purple Heronjabroedenparen415271626563 1990~~
Savi's Warblerjabroedenparen?????? 1990~~
Sedge Warblerjabroedenparen?????? 1990~
Spotted Crakejabroedenparen?43134 1990~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Common Pochardjafoeragerenseiz. gem.306277267246246238 2000+0
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.527430942892119933122980 200000
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.207258172218242449 2000+++
Great Cormorantjaslapenseiz. max.????286297
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.192119163206154514211540 1980++~
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.?????0
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.209321051930169315341937 1980++~
Greylag Goosejaslapenseiz. max.??????
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.116105120108131102 1980+0
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.598690652659357349 199400
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.119238214307343571 2000++++
Smewjafoeragerenseiz. gem.322734181830 2000++