{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Oudeland van Strijen

Natura 2000-gebied Oudeland van Strijen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.6956836183275601943810004 1980+++
Eurasian Wigeonjafoeragerenseiz. gem.891873682387126752 1980+--
European Golden Ploverneefoeragerenseiz. gem.14193110235073 1980---
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.1437105466095217521896 1980+0
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.465629723824979955 1980++~
Lesser White-fronted Goosejafoeragerenseiz. max.284332424943 1986+-
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.498238642166295534 1980---
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.818141077 1989+-