{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Oudeland van Strijen

Natura 2000-gebied Oudeland van Strijen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.743282287299870186225954 1980+++
Eurasian Wigeonjafoeragerenseiz. gem.1122868895876686391 1980++--
European Golden Ploverneefoeragerenseiz. gem.110561489611526 1980---
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.1610147214391056661954 19800-
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.520615488653756853 1980+++
Lesser White-fronted Goosejafoeragerenseiz. max.303128433242 1986+-
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.376635521251659176 1980---
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.9149181511 1989+~