{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Yerseke en Kapelse Moer

Natura 2000-gebied Yerseke en Kapelse Moer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle Goosefoeragerenseiz. gem.2710286530532954252625042987 1980++~
Brant Goosefoeragerenseiz. gem.462111401528987123 19800~
Eurasian WigeonXfoeragerenseiz. gem.812982113511789611191761 1980+0
Greater White-fronted GooseXfoeragerenseiz. gem.7421012433744225180349 1980---