{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Hollands Diep

Natura 2000-gebied Hollands Diep

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Eurasian SpoonbillXbroedenparen621041004746117 1990++0
Pied AvocetXbroedenparen6543502119? 1990++-Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle GooseXfoeragerenseiz. gem.6034111087781763055 1980+~
Barnacle GooseXslapenseiz. max.?3026??2572??
Black-headed Gullfoeragerenseiz. gem.395247314313409480603 1980+~
Eurasian SpoonbillXfoeragerenseiz. gem.15333530242440 1980+++
Eurasian WigeonXslapenseiz. gem.357306329292440132158 1980+-
European Herring Gullfoeragerenseiz. gem.77567336618987 1980+~
GadwallXfoeragerenseiz. gem.6265476399007246371214 1980+++
Greater White-fronted GooseXfoeragerenseiz. gem.55413859153264533236 19800-
Greater White-fronted GooseXslapenseiz. max.??????7411
Greylag GooseXfoeragerenseiz. gem.2685265031372541321332983397 1980+++
Greylag GooseXslapenseiz. max.???????
MallardXfoeragerenseiz. gem.8919211481766853581628 1980--
Tufted DuckXfoeragerenseiz. gem.1528169317231698169314681800 1980+++