{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Hollands Diep

Natura 2000-gebied Hollands Diep

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2012
Eurasian Spoonbill ja broeden paren 46 117 104 204 142 215 1990 ++ ++
Pied Avocet ja broeden paren 19 0 0 0 0 0 1990 ++ --Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.81463053368465632 1980++~
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.2566?????
Black-headed Gullneefoeragerenseiz. gem.415487613658673466 1980+~
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.252541474556 1980+++
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.440132166704689 19800--
European Herring Gullneefoeragerenseiz. gem.6291871279580 1980+~
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.730649125488010021558 1980++++
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.62830826264461413 19800~
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.??84241222?? 2011--
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.311132603385311134103139 1980++~
Greylag Goosejaslapenseiz. max.3986?28753988?? 2011-
Mallardjafoeragerenseiz. gem.896617668693751662 1980-~
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.171714851810178816551974 1980++