{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Hollands Diep

Natura 2000-gebied Hollands Diep

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Eurasian Spoonbilljabroedenparen1004746117104204 1990++++
Pied Avocetjabroedenparen502119000 1990++--Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.87781562654369466 1980++~
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.?2572???? 2011++
Black-headed Gullneefoeragerenseiz. gem.315410482609658671 1980+~
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.302524414644 1980+++
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.2874401311636946 19800--
European Herring Gullneefoeragerenseiz. gem.3762918712795 1980+~
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.8897096221216850990 1980+++
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.51162530526265461 19800~
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.???84201222? 2011--
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.250731143255337831013410 1980+++
Greylag Goosejaslapenseiz. max.?4041?28934021? 2011-
Mallardjafoeragerenseiz. gem.774881601651682746 1980-~
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.170317091475180717881654 1980++