{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Donkse Laagten

Natura 2000-gebied Donkse Laagten

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle GooseXslapenseiz. max.69089700100002980900090009000 2005~~
Greater White-fronted GooseXfoeragerenseiz. gem.378570397503439211376 1986+~
Greater White-fronted GooseXslapenseiz. max.445077801050365051005500350 2004--
Tundra SwanXslapenseiz. max.075146631687459 2004~~