{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Biesbosch

Natura 2000-gebied Biesbosch

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2012
Bluethroat ja broeden paren ? 388 ? ? ? ? 1990 - -
Common Kingfisher ja broeden paren [18] 45 [34] [33] [29] [28] 1990 + +
Eurasian Bittern ja broeden paren 12 19 [19] [21] [19] [26] 1990 ++ ++
Great Cormorant ja broeden paren 0 9 6 3 9 13 1990 ~ ~
Savi's Warbler ja broeden paren [52] 105 [85] [94] [72] [80] 1990 0 ~
Sedge Warbler ja broeden paren ? 1168 ? ? ? ? 1990 + 0
Spotted Crake ja broeden paren [16] 7 [1] [0] [2] [2] 1990 0 ~
Western Marsh Harrier ja broeden paren [23] 20 [18] [17] [15] [14] 1990 - ~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.?1198183311911025794 1980++~
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.201341200910939464010958402 1999~~
Black-headed Gullneefoeragerenseiz. gem.204920352085267347001357 1980+~
Black-tailed Godwitjafoeragerenseiz. gem.??222210340306 19800~
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.1514414?13414154263 2010++
Common Merganserjafoeragerenseiz. gem.545978587692 19800~
Common Pochardjafoeragerenseiz. gem.15414420518410988 1980--
Common Shelduckneefoeragerenseiz. gem.182226261247329233 1980++
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.466656468540707478176028 1980+~
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.8083119426356 1994+-
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.349027174702368949283696 1980++
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.2698?3369129826211091 19800-
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.449038756843632062374676 1980++++
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.415452761480628419 198000
Great Cormorantjaslapenseiz. max.707479788501583535 20120
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.80167311389271144794 1980++
Great Egretjafoeragerenseiz. gem.117?1535312055 1980++~
Great Egretjaslapenseiz. max.12865851208264103 2004~~
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.??555282526368 1980---
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.896112403844050196453931168758 19990~
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.255428753562240435383259 1980+~
Greylag Goosejaslapenseiz. max.111399185683682711163916169 2012~
Mallardjafoeragerenseiz. gem.181919762208148217221272 1980--
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.106112131656176519291787 1980++++
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.12071283959951982973 19800~
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.265300327187225148 1980+~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.??763328449328 1980+~
Smewjafoeragerenseiz. gem.??22183717 1980+~
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.842662727124811471196924 1980+0
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.????54 1980~~
Tundra Swanjaslapenseiz. max.113111627165136126 2011-
Western Ospreyjafoeragerenseiz. max.11612151314 1998++
White-tailed Eaglejafoeragerenseiz. max.6101271414 1989++++