{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Biesbosch

Natura 2000-gebied Biesbosch

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
BluethroatXbroedenparen??{721}??388 1990-~
Common KingfisherXbroedenparen222825221845 1990+~
Eurasian BitternXbroedenparen638101219 1990++~
Great CormorantXbroedenparen2400009 1990~~
Savi's WarblerXbroedenparen4838517352105 19900~
Sedge WarblerXbroedenparen??{1190}??1168 1990+~
Spotted CrakeXbroedenparen4061167 1990~~
Western Marsh HarrierXbroedenparen222021212320 1990-0Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle GooseXfoeragerenseiz. gem.1680?20731627??2163 1980++~
Barnacle GooseXslapenseiz. max.8941680341142785217781370713062 1999+~
Black-headed Gullfoeragerenseiz. gem.1346153415061201174016981713 1980+~
Black-tailed GodwitXfoeragerenseiz. gem.617603145154?82172 19800~
Black-tailed GodwitXslapenseiz. max.2647425326869501513414? 2010~
Common MerganserXfoeragerenseiz. gem.123104103187687570 19800+
Common PochardXfoeragerenseiz. gem.227123236304146134206 1980-~
Common Shelduckfoeragerenseiz. gem.248232158237161196228 1980+~
Eurasian CootXfoeragerenseiz. gem.5368516072527351774094298358 1980+++
Eurasian SpoonbillXfoeragerenseiz. gem.1391421451598892122 1994++++
Eurasian TealXfoeragerenseiz. gem.2093374839195484289922763786 1980++
Eurasian WigeonXslapenseiz. gem.2915279227194452224119322930 1980+~
GadwallXfoeragerenseiz. gem.4335364947075114456338946058 1980++++
Great CormorantXfoeragerenseiz. gem.592541684581530590790 1980++
Great CormorantXslapenseiz. max.674519560623731473586 2012~
Great Crested GrebeXfoeragerenseiz. gem.8148371122120110599011103 1980+++
Great EgretXfoeragerenseiz. gem.93123185265147?156 1980+++
Great EgretXslapenseiz. max.58929841282411766056 2004~~
Greater White-fronted GooseXfoeragerenseiz. gem.1400?17441014??974 19800~
Greater White-fronted GooseXslapenseiz. max.26915384902917544481896342405744356 19990~
Greylag GooseXfoeragerenseiz. gem.3043346432293550348931663648 1980+0
Greylag GooseXslapenseiz. max.1147911108835860441220097387325 2012~
MallardXfoeragerenseiz. gem.2489206424092581214022762077 1980-0
Mute Swanfoeragerenseiz. gem.665454706806669752825 1980++0
Northern Lapwingfoeragerenseiz. gem.14261521217129869881002763 19800~
Northern PintailXfoeragerenseiz. gem.123123171420201228236 1980++
Northern ShovelerXfoeragerenseiz. gem.3689365561250??747 1980++
SmewXfoeragerenseiz. gem.95181898??18 1980+~
Tufted DuckXfoeragerenseiz. gem.7188766764077859881865776658 1980++
Tundra SwanXfoeragerenseiz. gem.25393??? 1980~~
Tundra SwanXslapenseiz. max.21143804643161548178400 2011~
Western OspreyXfoeragerenseiz. max.118131111612 1989++
White-tailed EagleXfoeragerenseiz. max.366561012 1989++++