{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Biesbosch

Natura 2000-gebied Biesbosch

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2011
Bluethroatjabroedenparen??388??? 1990--
Common Kingfisherjabroedenparen[22][18]45[34][33][29] 1990+~
Eurasian Bitternjabroedenparen101219[19][21][19] 1990++++
Great Cormorantjabroedenparen009632 1990~~
Savi's Warblerjabroedenparen[73][52]105[85][94][72] 19900~
Sedge Warblerjabroedenparen??1168??? 1990+0
Spotted Crakejabroedenparen[1][16]7[1][0][2] 19900~
Western Marsh Harrierjabroedenparen[21][23]20[18][17][15] 1990-~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.1446?10411619949774 1980++~
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.273121724136781278760062608 1999~~
Black-headed Gullneefoeragerenseiz. gem.142220311994198626414590 1980++
Black-tailed Godwitjafoeragerenseiz. gem.175?115200196317 19800~
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.9501517418?1341430 2010~
Common Merganserjafoeragerenseiz. gem.1866762705875 19800~
Common Pochardjafoeragerenseiz. gem.27514413318616387 1980-~
Common Shelduckneefoeragerenseiz. gem.244172214239234313 1980++
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.677265667892725358586498 1980+~
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.15786891204865 1994+~
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.573033802622421636304809 1980++
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.464924962183312312342604 1980+-
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.526946654010627060205894 1980++++
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.541479523725430528 198000
Great Cormorantjaslapenseiz. max.632753482836514609 2012~
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.11769968371048779944 1980++
Great Egretjafoeragerenseiz. gem.248121?13243103 1980++~
Great Egretjaslapenseiz. max.80512465851210264 2004~~
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.840606365430267506 1980---
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.443538932924053441451975639263 199900
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.334424372595294220482941 1980+~
Greylag Goosejaslapenseiz. max.60221172196397250877812308 2012~
Mallardjafoeragerenseiz. gem.258020682184201713531530 1980--
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.1085930990114811861349 1980+++
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.314211041152856852893 19800~
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.435226252262175220 1980+~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.1202??676261397 1980+~
Smewjafoeragerenseiz. gem.98??181837 1980+~
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.796688056521664977766623 1980+~
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.4????5 1980~~
Tundra Swanjaslapenseiz. max.314153717839996199 2011-
Western Ospreyjafoeragerenseiz. max.11116121513 1998++
White-tailed Eaglejafoeragerenseiz. max.561012714 1989++++