{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Veerse Meer

Natura 2000-gebied Veerse Meer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Eurasian SpoonbillXbroedenparen38170000 1990+--
Great CormorantXbroedenparen225218212219185140 1990--
Lesser Black-backed GullXbroedenparen9355441352460105 1990~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle GooseXfoeragerenseiz. gem.426555693366415438298 19870-
Barnacle GooseXslapenseiz. max.?????140?
Brant GooseXfoeragerenseiz. gem.2344962533688817787 1987-~
Brant GooseXslapenseiz. max.?????153?
Common GoldeneyeXfoeragerenseiz. gem.16311611482789282 1987---
Eurasian CootXfoeragerenseiz. gem.1850164716911392176018282088 1987-~
Eurasian SpoonbillXfoeragerenseiz. gem.2424261118276 1987++~
Eurasian WigeonXfoeragerenseiz. gem.3268161513026161186785969 19870-
European Golden PloverXfoeragerenseiz. gem.666438597186198472655 19870~
GadwallXfoeragerenseiz. gem.40914764807288 1987+++
Great CormorantXfoeragerenseiz. gem.92127146117136144166 198700
Great CormorantXslapenseiz. max.?????306?
Great Crested GrebeXfoeragerenseiz. gem.198242277398369302217 1987+0
Greater White-fronted GooseXslapenseiz. max.???????
Greylag Goosefoeragerenseiz. gem.460444341471508595576 1991++0
Little EgretXfoeragerenseiz. gem.651016121615 1987++~
Little GrebeXfoeragerenseiz. gem.787376398410175 1987--
MallardXfoeragerenseiz. gem.16091593132999210981063877 1987--
Northern Lapwingfoeragerenseiz. gem.838145710231486127911241610 198700
Northern PintailXfoeragerenseiz. gem.20131216312410 19870~
Northern ShovelerXfoeragerenseiz. gem.16212927472121 1987-+
Pied AvocetXfoeragerenseiz. gem.72544457405042 1987--
Red-breasted MerganserXfoeragerenseiz. gem.438287382328275336455 19870+
Tufted DuckXfoeragerenseiz. gem.163315232193216237237 1987-~
Tundra SwanXfoeragerenseiz. gem.00?0??0 1987----
Tundra SwanXslapenseiz. max.?????0?