{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Veerse Meer

Natura 2000-gebied Veerse Meer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Eurasian Spoonbilljabroedenparen000000 1990+--
Great Cormorantjabroedenparen21221918514094104 1990~~
Lesser Black-backed Gulljabroedenparen135246010584 1990~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.380437446307333422 19870-
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.??????
Brant Goosejafoeragerenseiz. gem.3668617586168245 1987-~
Brant Goosejaslapenseiz. max.176765818344908181237 19800~
Common Goldeneyejafoeragerenseiz. gem.837992829088 1987---
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.135017041775202418692198 1987-~
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.111827666 1987++--
Eurasian Wigeonjafoeragerenseiz. gem.61211847889666881945 19870-
European Golden Ploverjafoeragerenseiz. gem.179194467648265288 19870~
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.627871856694 1987+++
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.118138146168164148 198700
Great Cormorantjaslapenseiz. max.??306???
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.400370303219444388 1987+0
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.??????
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.481521605588510492 1991++-
Little Egretjafoeragerenseiz. gem.161215151216 1987++~
Little Grebejafoeragerenseiz. gem.3882100746240 1987--
Mallardjafoeragerenseiz. gem.96910761042859897934 1987--
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.14721269111516021683831 198700
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.163123101129 19870~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.274721212224 1987-+
Pied Avocetjafoeragerenseiz. gem.553848412629 1987--
Red-breasted Merganserjafoeragerenseiz. gem.324271333451506472 19870~
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.190212236232258279 19870+
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.0?0000 1987----
Tundra Swanjaslapenseiz. max.4140270 1980----