{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Black TernXbroedenparen814864524624 1990~~
Eurasian BitternXbroedenparen000011 1990--~
Mediterranean GullXbroedenparen?356540176113 1990+++
Purple HeronXbroedenparen13198133148153166 1990+0
Savi's WarblerXbroedenparen???{32}?? 1990+~
Sedge WarblerXbroedenparen?????? 19900Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Black-headed Gullfoeragerenseiz. gem.5078105120694584 2000--
Eurasian WigeonXslapenseiz. max.6751744671536439492441227826 1980+0
GadwallXfoeragerenseiz. max.318491841243698190271 2000~~
Great EgretXslapenseiz. max.76284203210168138? 2004++
Greater White-fronted GooseXslapenseiz. max.0?0120000? 2004----
Greylag Goosefoeragerenseiz. gem.824698985516392508595 1989++0
Northern Shovelerfoeragerenseiz. gem.???????