{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Eilandspolder

Natura 2000-gebied Eilandspolder

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Sedge Warblerjabroedenparen?[205]??185? 1990+-Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.690625590862552? 2000++~
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.85145169120113136 2000---
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.211232 2000~~
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.493038353219 2000---
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.753362265530491348264474 200000
European Golden Ploverjafoeragerenseiz. gem.40263360349104138 2001~~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.6721296621765593733 2001++~
Northern Lapwingjafoeragerenseiz. gem.153213941221320204512 2000~~