{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Eilandspolder

Natura 2000-gebied Eilandspolder

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Sedge Warblerjabroedenparen??[185]??[280] 1991+0Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.581862552?750? 2000++0
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.170121114134137152 2000-0
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.123222 2000~~
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.383531183517 2000---
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.552749104810443246874109 2000--
European Golden Ploverjafoeragerenseiz. gem.6024910313822128 2001~~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.6367796157607111306 2001++~
Northern Lapwingjafoeragerenseiz. gem.1223320207514713840 2000~~