{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Arkemheen

Natura 2000-gebied Arkemheen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Black-headed Gullfoeragerenseiz. gem.4412114183414622331069991 2000~~
Black-tailed Godwitfoeragerenseiz. gem.6294941318739142 2001~~
Eurasian Cootfoeragerenseiz. gem.999698114708153 2001----
Eurasian Curlewfoeragerenseiz. gem.42936641637315233959 2001~~
Eurasian WigeonXfoeragerenseiz. gem.3878371354037598642870507739 2000++++
European Golden Ploverfoeragerenseiz. gem.112926702689307713061272618 2000~-
Gadwallfoeragerenseiz. gem.27405354776031 2001+~
Greater White-fronted Goosefoeragerenseiz. gem.2537244730274137276518062238 1980++~
Greylag Goosefoeragerenseiz. gem.1931160122862074126014221910 1980++~
Northern Lapwingfoeragerenseiz. gem.6547125871196112360717380095550 2000+0
Tundra SwanXfoeragerenseiz. gem.21841000 1980----