{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein

Natura 2000-gebied Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle Goosefoeragerenseiz. gem.503786511688524618218 1980++~
Black-tailed Godwitfoeragerenseiz. gem.13151043544 19810--
Eurasian WigeonXslapenseiz. gem.13543118941443415180148901303614946 1980++++
GadwallXfoeragerenseiz. gem.674303310441268285421 1980++~
Greater White-fronted Goosefoeragerenseiz. gem.682241416491204898797557 1980++~
Greylag Goosefoeragerenseiz. gem.659159610641107554563529 1980++~
Northern ShovelerXfoeragerenseiz. gem.63623198887182 19800~
Tundra SwanXfoeragerenseiz. gem.0?00100 1980---
Tundra SwanXslapenseiz. max.540030? 2009--