Slobeend, Spatula clypeata - foto: Harvey van Diek

Slobeend

Spatula clypeata - Northern Shoveler
Rode lijst
Kwetsbaar
Broedpopulatie
6200-7500 (2013-2015)
Geschat maximum winter
13.000-22.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
29.200-47.400, okt-nov (2012-2017)
Ramsar 1%
650