{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Lepelaarplassen

Natura 2000-gebied Lepelaarplassen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Eurasian Spoonbilljabroedenparen000000 1990~0
Great Cormorantjabroedenparen691610426656653640 1990----Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.343118212154152373 1980++~
Black-tailed Godwitjafoeragerenseiz. gem.9335567 1996--++
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.0????11
Common Pochardjaslapenseiz. gem.121155430116180259 1997++~
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.322125 1995--~
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.280177244369398387 1995++
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.570637435370409802 1995++
Greylag Goosejaslapenseiz. max.16055?688891145 2011~
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.643688 1997--
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.13120194181108128 19950+
Pied Avocetjafoeragerenseiz. gem.112184 1995~++
Smewjaslapenseiz. gem.854663 1995++-
Tufted Duckjaslapenseiz. max.56224522213669 1997-~