{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Lepelaarplassen

Natura 2000-gebied Lepelaarplassen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2012
Eurasian Spoonbill ja broeden paren 0 0 0 0 0 0 1990 ~ ~
Great Cormorant ja broeden paren 653 640 525 395 228 531 1990 -- --Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.154152369240168112 1980++~
Black-tailed Godwitjafoeragerenseiz. gem.567402 1996--~
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.9535011010045 2011~
Common Pochardjaslapenseiz. gem.1161802573811698 1997+~
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.125241 1995--~
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.369398387344262445 1995++
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.370409704799825884 1995++
Greylag Goosejaslapenseiz. max.688891145216?? 2011~
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.68871424 19970+
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.18110812813496102 19950~
Pied Avocetjafoeragerenseiz. gem.184014 1995-++
Smewjaslapenseiz. gem.663544 1995+-
Tufted Duckjaslapenseiz. max.266916328316071184296 1997--