{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Zwanenwater & Pettemerduinen

Natura 2000-gebied Zwanenwater & Pettemerduinen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Eurasian BitternXbroedenparen325110 19900~
Eurasian SpoonbillXbroedenparen330400 1990---
Great CormorantXbroedenparen667674756847940730 1990+~
Northern WheatearXbroedenparen000112 1990--~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2006
Lesser White-fronted GooseXslapenseiz. max.80404626203243 1999+~
Northern ShovelerXfoeragerenseiz. max.600520340290448164302 1989~~