{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Zwanenwater & Pettemerduinen

Natura 2000-gebied Zwanenwater & Pettemerduinen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Eurasian Bitternjabroedenparen511002 19900~
Eurasian Spoonbilljabroedenparen040003 1990---
Great Cormorantjabroedenparen756847940730358300 1990~~
Northern Wheatearjabroedenparen011230 1990--~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Lesser White-fronted Goosejaslapenseiz. max.262032435648 1999+-
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. max.29044816430282294 1989~~