Krakeend, Mareca strepera - foto: Harvey van Diek

Krakeend

Mareca strepera - Gadwall
Rode lijst
-
Broedpopulatie
26.000-32.000 (2018-2020)
Geschat maximum winter
95.000-120.000 (2016-2021)
Geschat maximum doortrek
120.000-145.000, sep-okt (2016-2021)
Ramsar 1%
1400