Aalscholver, Phalacrocorax carbo - foto: Harvey van Diek

Aalscholver

Phalacrocorax carbo - Great Cormorant
Rode lijst
-
Broedpopulatie
14.800-17.300 (2020-2022)
Geschat maximum winter
48.000-60.000 (2016-2021)
Geschat maximum doortrek
59.500-73.000, sep-okt (2016-2021)
Ramsar 1%
6200