Aalscholver, Phalacrocorax carbo - foto: Harvey van Diek

Aalscholver

Phalacrocorax carbo - Great Cormorant
Rode lijst
-
Broedpopulatie
16.250-16.750 (2020)
Geschat maximum winter
29.000-38.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
46.100-72.200, sep-okt (2012-2017)
Ramsar 1%
6200