Brandgans, Branta leucopsis - foto: Harvey van Diek

Brandgans

Branta leucopsis - Barnacle Goose
Rode lijst
-
Broedpopulatie
14.000-20.000 (2018-2020)
Geschat maximum winter
710.000-870.000 (2016-2021)
Geschat maximum doortrek
690.000-770.000, mrt (2016-2021)
Ramsar 1%
14000