Brandgans, Branta leucopsis - foto: Harvey van Diek

Brandgans

Branta leucopsis - Barnacle Goose
Rode lijst
-
Broedpopulatie
16.000-22.000 (2013-2015)
Geschat maximum winter
780.000-820.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
640.000-750.000, mrt (2012-2017)
Ramsar 1%
12000