Lepelaar, Platalea leucorodia - foto: Harvey van Diek

Lepelaar

Platalea leucorodia - Eurasian Spoonbill
Rode lijst
-
Broedpopulatie
3650-3750 (2019)
Geschat maximum winter
80-180 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
7200-9200, aug-sep (2012-2017)
Ramsar 1%
160