Zwarte Ibis, Plegadis falcinellus - foto: Gerard Troost

Zwarte Ibis

Plegadis falcinellus - Glossy Ibis
Rode Lijst
-
Geschat maximum winter
1-20 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
1-100 (2008-2012)
Ramsar 1%
800