Porseleinhoen, Porzana porzana - foto: Harvey van Diek

Porseleinhoen

Porzana porzana - Spotted Crake
Rode lijst
Kwetsbaar
Broedpopulatie
100-280 (2020-2022)
Geschat maximum doortrek
500-2000 (2008-2012)
Ramsar 1%
3800