{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Duinen Ameland

Natura 2000-gebied Duinen Ameland

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Common Eiderjabroedenparen??351??? 1990++
Eurasian Bitternjabroedenparen846[3][3]5 1992+~
Hen Harrierjabroedenparen000000 1990--0
Northern Wheatearjabroedenparen[32]?51??{50} 1990-+
Red-backed Shrikejabroedenparen[0][0]0[0][0][0] 1990--0
Sedge Warblerjabroedenparen{142}????? 1992--
Short-eared Owljabroedenparen000000 1990--~
Spotted Crakejabroedenparen?[0]1[0][1][1] 1990~~
Western Marsh Harrierjabroedenparen313033293325 199000