{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Weerribben

Natura 2000-gebied Weerribben

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2012
Black Tern ja broeden paren 15 24 36 47 0 0 1990 ~ ~
Common Snipe ja broeden paren ? ? [120] ? ? ? 1999 0 0
Eurasian Bittern ja broeden paren [13] [16] 22 [25] [20] ? 1990 0 ++
Great Reed Warbler ja broeden paren [1] [1] 3 2 0 [0] 1990 -- ~
Purple Heron ja broeden paren 0 0 0 0 0 0 1990 -- 0
Savi's Warbler ja broeden paren {81} ? [81] ? ? ? 1999 0 0
Sedge Warbler ja broeden paren ? ? [786] ? ? ? 1999 0 0
Spotted Crake ja broeden paren 0 [1] [0] 2 [1] [9] 1990 -- ~