{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Weerribben

Natura 2000-gebied Weerribben

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2011
Black Ternjabroedenparen31152436470 1990~~
Common Snipejabroedenparen[95]??[120]?? 1999--
Eurasian Bitternjabroedenparen[9][13][16]22[25][20] 19900++
Great Reed Warblerjabroedenparen1[1][1]320 1990--~
Purple Heronjabroedenparen000000 1990--0
Savi's Warblerjabroedenparen[90]{81}?[81]?? 1999-0
Sedge Warblerjabroedenparen[810]??[786]?? 199900
Spotted Crakejabroedenparen[0]0[1][0]2[1] 1990--~