Roerdomp, Botaurus stellaris - foto: Harvey van Diek

Roerdomp

Botaurus stellaris - Eurasian Bittern
Rode lijst
Kwetsbaar
Broedpopulatie
530-610 (2020)
Geschat maximum winter
500-1000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
500-2000 (2008-2012)
Ramsar 1%
80