{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Duinen Schiermonnikoog

Natura 2000-gebied Duinen Schiermonnikoog

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Common Eiderjabroedenparen??300240283436 1990---
Eurasian Bitternjabroedenparen000000 199000
Hen Harrierjabroedenparen000000 1990--~
Northern Wheatearjabroedenparen101200 1990--~
Short-eared Owljabroedenparen000000 19900~
Western Marsh Harrierjabroedenparen??652? 1990---
Whinchatjabroedenparen000000 1990-0