Fuut, Podiceps cristatus - foto: Fred Hustings

Fuut

Podiceps cristatus - Great Crested Grebe
Rode lijst
-
Broedpopulatie
11.000-16.000 (2018-2020)
Geschat maximum winter
22.300-30.000 (2016-2021)
Geschat maximum doortrek
28.800-37.000, sep (2016-2021)
Ramsar 1%
6300