Rietzanger, Acrocephalus schoenobaenus - foto: Fred Hustings

Rietzanger

Acrocephalus schoenobaenus - Sedge Warbler
Rode lijst
-
Broedpopulatie
33.000-41.000 (2018-2020)
Geschat maximum doortrek
2000-10.000 (2008-2012)