Rietzanger, Acrocephalus schoenobaenus - foto: Fred Hustings

Rietzanger

Acrocephalus schoenobaenus - Sedge Warbler
Rode lijst
-
Broedpopulatie
26.000-32.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
2000-10.000 (2008-2012)