{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Duinen Terschelling

Natura 2000-gebied Duinen Terschelling

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Common Ringed Ploverjabroedenparen358?107 19900~
Hen Harrierjabroedenparen022212 1990---
Kentish Ploverjabroedenparen000?10 1990~~
Little Grebejabroedenparen?911?5? 1990~~
Little Ternjabroedenparen312122770 1990+~
Northern Wheatearjabroedenparen??55?74? 1990-+
Sedge Warblerjabroedenparen????208? 1990~
Short-eared Owljabroedenparen000002 1990~~
Western Marsh Harrierjabroedenparen??323426? 1990--
Whinchatjabroedenparen000000 1990--0