{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Duinen Terschelling

Natura 2000-gebied Duinen Terschelling

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2011
Common Ringed Ploverjabroedenparen?104122 19900~
Hen Harrierjabroedenparen212333 1990--~
Kentish Ploverjabroedenparen?10001 1990~~
Little Grebejabroedenparen?5???? 1991~~
Little Ternjabroedenparen27700215 1990+~
Northern Wheatearjabroedenparen?74???? 1990-~
Sedge Warblerjabroedenparen?208???? 19940~
Short-eared Owljabroedenparen[0]0[2][0][0][0] 1990~~
Western Marsh Harrierjabroedenparen3426???? 1990--
Whinchatjabroedenparen[0]0[0][0][0][0] 1990--0