Nonnetje, Mergellus albellus - foto: Harvey van Diek

Nonnetje

Mergellus albellus - Smew
Rode lijst
-
Broedpopulatie
5 (2023)
Geschat maximum winter
1800-5200 (2016-2021)
Geschat maximum doortrek
580-2100, mrt (2016-2021)
Ramsar 1%
340