Zwarte Stern, Chlidonias niger - foto: Harvey van Diek

Zwarte Stern

Chlidonias niger - Black Tern
Rode lijst
Bedreigd
Broedpopulatie
1400-1450 (2019)
Geschat maximum doortrek
10.000-50.000 (2008-2012)
Ramsar 1%
4000