Wulp, Numenius arquata - foto: Harvey van Diek

Wulp

Numenius arquata - Eurasian Curlew
Rode lijst
Kwetsbaar
Broedpopulatie
3300-4100 (2018-2020)
Geschat maximum winter
140.000-170.000 (2016-2021)
Geschat maximum doortrek
160.000-200.000, sep-okt (2016-2021)
Ramsar 1%
7600