Wulp, Numenius arquata - foto: Harvey van Diek

Wulp

Numenius arquata - Eurasian Curlew
Rode lijst
Kwetsbaar
Broedpopulatie
3300-4100 (2018-2020)
Geschat maximum winter
160.000-200.000 (2013-2015)
Geschat maximum doortrek
160.000-210.000, sep-nov,mrt (2012-2017)
Ramsar 1%
7600