Bontbekplevier, Charadrius hiaticula - foto: Harvey van Diek

Bontbekplevier

Charadrius hiaticula - Common Ringed Plover
Rode lijst
Kwetsbaar
Broedpopulatie
320-390 (2020)
Geschat maximum winter
640-760 (2016-2021)
Geschat maximum doortrek
12.800-29.500, aug-sep (2016-2021)
Ramsar 1%
2400