Wilde Eend, Anas platyrhynchos - foto: Fred Hustings

Wilde Eend

Anas platyrhynchos - Mallard
Rode lijst
-
Broedpopulatie
180.000-280.000 (2018-2020)
Geschat maximum winter
530.000-700.000 (2016-2021)
Geschat maximum doortrek
450.000-550.000, nov (2016-2021)
Ramsar 1%
53000