Snor, Locustella luscinioides - foto: Arjan Boele

Snor

Locustella luscinioides - Savi's Warbler
Rode lijst
Kwetsbaar
Broedpopulatie
2800-3600 (2018-2020)
Geschat maximum doortrek
Broedvogel - wegtrekkend