Visdief, Sterna hirundo - foto: Arjan Boele

Visdief

Sterna hirundo - Common Tern
Rode lijst
Gevoelig
Broedpopulatie
13.000-16.750 (2020-2022)
Geschat maximum winter
0-0 (2016-2021)
Geschat maximum doortrek
6500-94.000, aug (2016-2021)
Ramsar 1%
14100