{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe

Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2011
Blauwborstjabroedenparen[340]????? 1991~~
Bontbekplevierjabroedenparen198957? 19900~
Bruine Kiekendiefjabroedenparen[28][23][26][26][24][25] 19970-
Dwergsternjabroedenparen10802457564 1990~~
Grote Sternjabroedenparen2045215126503450110600 19900~
Kluutjabroedenparen200104194929874 1990+0
Strandplevierjabroedenparen1492419127 1990-~
Visdiefjabroedenparen607650378555636623 1990-~
Zwartkopmeeuwjabroedenparen130590214026472691161 1990++~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Bergeendjafoeragerenseiz. gem.7738845611712911968618800 1987++
Bontbekplevierjafoeragerenseiz. gem.424357275352353612 1987--
Bonte Strandloperjafoeragerenseiz. gem.105741255311823105821677013206 198700
Brandgansneefoeragerenseiz. gem.349835482906302634793143 1987+++
Drieteenstrandloperjafoeragerenseiz. gem.11781414126797513481661 1987+~
Fuutjafoeragerenseiz. gem.524177525283 1987-+
Goudplevierjafoeragerenseiz. gem.209145115111197330 1987--
Grauwe Gansjafoeragerenseiz. gem.720852685396528957124909 1987+-
Grauwe Gansjaslapenseiz. max.??????
Groenpootruiterjafoeragerenseiz. gem.644028709551 1987+0
Gruttoneefoeragerenseiz. gem.214153234183210304 1987+~
Kanoetjafoeragerenseiz. gem.147589611628881154832 198700
Kievitjafoeragerenseiz. gem.135714191036152510832317 19870-
Kleine Zilverreigerjafoeragerenseiz. gem.855756456667 1987++~
Kleine Zwaanneefoeragerenseiz. gem.00?010 1987~~
Kluutjafoeragerenseiz. gem.585541625451393520 198700
Kolgansjafoeragerenseiz. gem.27522411616694132 1987---
Kolgansjaslapenseiz. max.15133468875057082165288555 2009~~
Krakeendjafoeragerenseiz. gem.709268103145169 1987++++
Lepelaarjafoeragerenseiz. gem.163208220166209180 1987+++
Middelste Zaagbekjafoeragerenseiz. gem.10912121116 1987-+
Pijlstaartjafoeragerenseiz. gem.796106314185886731005 19870~
Rosse Gruttojafoeragerenseiz. gem.508787628462796481 1987--
Scholeksterjafoeragerenseiz. gem.649269047572995288179875 1987++
Slechtvalkjafoeragerenseiz. max.161314161211 1990+0
Slobeendjafoeragerenseiz. gem.15614585157143179 1987++
Smientjafoeragerenseiz. gem.889155524523433969267590 198700
Steenloperjafoeragerenseiz. gem.217242186223241317 19870+
Strandplevierjafoeragerenseiz. gem.4541285 1987----
Toendrarietgansneefoeragerenseiz. gem.704168690170210 1987++++
Tureluurjafoeragerenseiz. gem.792764708835824871 198700
Wilde Eendjafoeragerenseiz. gem.685853146653461145825006 1987--
Wintertalingjafoeragerenseiz. gem.17431140120984910161273 1987++
Wulpjafoeragerenseiz. gem.366437413776352134363522 1987+0
Zeearendjafoeragerenseiz. max.212123 1989++
Zilvermeeuwneefoeragerenseiz. gem.159020752019202422443341
Zilverplevierjafoeragerenseiz. gem.148315631350148115741449 198700
Zwarte Ruiterjafoeragerenseiz. gem.583846587059 1987--