{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe

Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Blauwborstjabroedenparen??[340]??? 1990~
Bontbekplevierjabroedenparen[6]1419895 1990+-
Bruine Kiekendiefjabroedenparen202328232626 1990~~
Dwergsternjabroedenparen1011811080245 1990~~
Grote Sternjabroedenparen210024722045215126503450 1990~-
Kluutjabroedenparen?19820010419492 1990+-
Strandplevierjabroedenparen[8]191492419 1990-~
Visdiefjabroedenparen1087854652680408555 19900~
Zwartkopmeeuwjabroedenparen11051613059021402647 1990++~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Bergeendjafoeragerenseiz. gem.5448761577378451117239116 1987++
Bontbekplevierjafoeragerenseiz. gem.212254427355275350 1987--
Bonte Strandloperjafoeragerenseiz. gem.11565666710596125521185810554 198700
Brandgansneefoeragerenseiz. gem.229325833450353128953021 1987++++
Drieteenstrandloperjafoeragerenseiz. gem.538619114014181274978 1987+~
Fuutjafoeragerenseiz. gem.445352417751 1987-0
Goudplevierjafoeragerenseiz. gem.74180206143114110 1987----
Grauwe Gansjafoeragerenseiz. gem.523758627206532154805375 1987+-
Grauwe Gansjaslapenseiz. max.?????? 2009++
Groenpootruiterjafoeragerenseiz. gem.444164402870 19870-
Gruttoneefoeragerenseiz. gem.139132220156243188 1987+0
Kanoetjafoeragerenseiz. gem.37425714718941160887 198700
Kievitjafoeragerenseiz. gem.168926471356141810331521 19870-
Kleine Zilverreigerjafoeragerenseiz. gem.797885565645 1987++-
Kleine Zwaanneefoeragerenseiz. gem.??00?0 1987~-
Kluutjafoeragerenseiz. gem.408394589543628450 1987+0
Kolgansjafoeragerenseiz. gem.722392274224118166 1987--
Kolgansjaslapenseiz. max.91071165815406480877446792 2009~
Krakeendjafoeragerenseiz. gem.6064689168103 1987+++
Lepelaarjafoeragerenseiz. gem.153169161206217164 1987++++
Middelste Zaagbekjafoeragerenseiz. gem.1061091212 1987-~
Pijlstaartjafoeragerenseiz. gem.84881079510611423588 19870~
Rosse Gruttojafoeragerenseiz. gem.448558508789629463 1987--
Scholeksterjafoeragerenseiz. gem.660264606510690175929930 1987++
Slechtvalkjafoeragerenseiz. max.131216131416 1990+0
Slobeendjafoeragerenseiz. gem.7817215114186160 1987++
Smientjafoeragerenseiz. gem.676666098884554545224339 19870-
Steenloperjafoeragerenseiz. gem.128142203236183215 1987-0
Strandplevierjafoeragerenseiz. gem.2845412 1987----
Toendrarietgansneefoeragerenseiz. gem.184256694168690 1987++++
Tureluurjafoeragerenseiz. gem.660513793763707838 198700
Wilde Eendjafoeragerenseiz. gem.557255226870532266494597 1987--
Wintertalingjafoeragerenseiz. gem.11871086174311401204852 1987++
Wulpjafoeragerenseiz. gem.334631373667373937783516 1987+0
Zeearendjafoeragerenseiz. max.232121 1989++
Zilvermeeuwneefoeragerenseiz. gem.??????
Zilverplevierjafoeragerenseiz. gem.141515441485156513521481 19870-
Zwarte Ruiterjafoeragerenseiz. gem.698558384658 1987---