{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Oosterschelde

Natura 2000-gebied Oosterschelde

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Bontbekplevierjabroedenparen394130343626 19900~
Bruine Kiekendiefjabroedenparen?????? 1990~~
Dwergsternjabroedenparen50461121 1990~~
Grote Sternjabroedenparen3700004096 1990~~
Kluutjabroedenparen446593480542701269 1990+~
Noordse Sternjabroedenparen292025362631 19900~
Strandplevierjabroedenparen36271119183 1990+~
Visdiefjabroedenparen119312021268102510551045 1990+~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Aalscholverjafoeragerenseiz. gem.327328392337371472 1987+0
Bergeendjafoeragerenseiz. gem.243623792782314720982281 1987+0
Bontbekplevierjafoeragerenseiz. gem.258240278250243226 1987--
Bonte Strandloperjafoeragerenseiz. gem.154981620817011157941490911606 19870-
Brandgansjafoeragerenseiz. gem.782775346431811164688992 1987++0
Brandgansjaslapenseiz. max.419864595739194398574129243888 1980++~
Brilduikerjafoeragerenseiz. gem.15913212595120117 1987---
Dodaarsjafoeragerenseiz. gem.806386828272 1987+-
Drieteenstrandloperjafoeragerenseiz. gem.449848444493414410 1987+~
Fuutjafoeragerenseiz. gem.273354354368412444 1987+0
Geoorde Fuutneefoeragerenseiz. gem.207191141309507520 1988++++
Goudplevierjafoeragerenseiz. gem.161130472016199129662725 1987+~
Grauwe Gansjafoeragerenseiz. gem.248731773189305125303596 1987++0
Grauwe Gansjaslapenseiz. max.3291?42313827?? 2009-
Groenpootruiterjafoeragerenseiz. gem.728416878105113 19870-
Gruttoneefoeragerenseiz. gem.1742039019910484 1987+~
Kanoetjafoeragerenseiz. gem.366252195864364727842708 19870--
Kievitjafoeragerenseiz. gem.389350383304357131476064 1987+0
Kleine Zilverreigerjafoeragerenseiz. gem.546764856170 1987++~
Kleine Zwaanjaslapenseiz. max.2966668554141 1980--
Kluutjafoeragerenseiz. gem.560646642530443447 1987+-
Kolgansneefoeragerenseiz. gem.809394314263131512 1987++~
Krakeendjafoeragerenseiz. gem.235269230321341347 1987+++
Kuifduikerjafoeragerenseiz. gem.211631171918 1987++~
Lepelaarjafoeragerenseiz. gem.135155223255241278 1987++++
Meerkoetjafoeragerenseiz. gem.585537708754891782 198700
Middelste Zaagbekjafoeragerenseiz. gem.329383425423585460 1987++
Pijlstaartjafoeragerenseiz. gem.6597627901007501705 19870+
Rosse Gruttojafoeragerenseiz. gem.509247944359436340304649 198700
Rotgansjafoeragerenseiz. gem.885478828284786374167836 19870+
Rotgansjaslapenseiz. max.236942068718376211071674616962 1980+0
Scholeksterjafoeragerenseiz. gem.195791935521394193451963018931 1987--
Slechtvalkjafoeragerenseiz. max.11149121011 1990+-
Slobeendjafoeragerenseiz. gem.6939351021755810753 1987+0
Smientjafoeragerenseiz. gem.736576568344718982656059 19870-
Steenloperjafoeragerenseiz. gem.882712784980804790 19870-
Strandplevierjafoeragerenseiz. gem.2313911917 1987--
Toendrarietgansneefoeragerenseiz. gem.456739739332 1987++~
Tureluurjafoeragerenseiz. gem.135813801561143416701838 1987+0
Wilde Eendjafoeragerenseiz. gem.474350204892496441615212 198700
Wintertalingjafoeragerenseiz. gem.145522681434242820122021 1987++
Wulpjafoeragerenseiz. gem.138541370814291130241448813529 1987++
Zilverplevierjafoeragerenseiz. gem.517744225402567953234320 198700
Zwarte Ruiterjafoeragerenseiz. gem.151162162121110122 1987--