Strandplevier, Charadrius alexandrinus - foto: Harvey van Diek

Strandplevier

Charadrius alexandrinus - Kentish Plover
Rode lijst
Bedreigd
Broedpopulatie
205-220 (2023)
Geschat maximum winter
1-2 (2016-2021)
Geschat maximum doortrek
110-200, jul,mei (2016-2021)
Ramsar 1%
510